ADRESSENBESTANDEN.NL

ADRESSENBESTANDEN

Een galerie, ook wel kunstgalerie genoemd, is een ruimte waar tentoonstellingen van beeldende kunst worden georganiseerd met de bedoeling deze werken te verkopen.
Inhoud


1 Verschil met een kunsthandel
2 Professionele galeries
3 Openingen
4 Verschil met een kunstenaarsinitiatief
5 Eigen tentoonstellingsruimte aan huis
6 Tijdelijke expositieruimtes
7 Zie ook

//


Verschil met een kunsthandel
Het verschil met een kunsthandel is dat een kunsthandel de werken meestal eerst zelf ingekocht heeft, terwijl een galerie vaak werken laat zien die nog in eigendom zijn van de kunstenaars die zij vertegenwoordigt. Kunstenaars geven hun werk aan de galerie 'in consignatie'. Een kunsthandel vertoont meestal kunstwerken van meerdere verschillende (vaak al overleden) kunstenaars in dezelfde ruimte, terwijl een galerie in de regel 'monografische tentoonstellingen' maakt (=over één onderwerp of over één persoon), ook wel thematentonstelling respektievelijk solotentoonstelling genoemd.

Professionele galeries
Professionele galeries nemen meestal een bepaald bedrag (een commissie) van dertig tot vijftig procent van de verkoopprijs als bemiddelingsloon en vergoeding voor de kosten die zij maken om de werken van de kunstenaar bij het publiek onder de aandacht te brengen. Galeries hebben daarvoor een adressenbestand van geïnteresseerden, die uitnodigingen ontvangen. Ook zorgen zij via advertenties dat de naam van de kunstenaars die zij in hun 'stal' hebben bekend wordt. Het werk dat niet getoond wordt, maar wel bij de galerie in de opslag staat, wordt werk in 'stock' genoemd. Serieuze galeries van hedendaagse kunst werken meerdere jaren mer de kunstenaars waar zij voor gekozen hebben en vertonen om de zoveel tijd de nieuwe ontwikkelingen in hun werk.
In Nederland zijn naar schatting 600 tot 800 galeries gevestigd, waarvan er ongeveer 250 zijn aangesloten bij de Nederlandse Galerie Associatie (gegevens van 2004).

Openingen
Het begin van een expositie in een galerie gaat vaak gepaard aan een feestelijke opening (ook wel vernissage genoemd). Voor deze opening worden mensen uitgenodigd uit de adressenbestanden van de galerie en van de deelnemende kunstenaar(s). Openingen kunnen ook middels advertenties e.d. aangekondigd worden en zijn veelal vrij toegankelijk. Openingen zijn sociale evenementen waarbij het gaat om 'zien en gezien worden'. Soms is er vòòr de eigenlijke opening al een preview, waarvoor een zeer select gezelschap van kunstliefhebbers wordt uitgenodigd. Zo kan het voorkomen, dat op de opening zelf de beste werken al verkocht zijn. In sommige gevallen wordt aan het einde van een tentoonstelling een finissage georganiseerd om het publiek nogmaals de gelegenheid te geven elkaar temidden van kunstwerken te ontmoeten en gesprekken over de tentoongestelde werken te voeren.

Verschil met een kunstenaarsinitiatief
Een voorbeeld van een expositieruimte die op een galerie lijkt maar daarvan verschilt doordat het geen commerciële winkel is, is een kunstenaarsinitiatief. Hier gaat het meestal om een collectief dat zich ten doel stelt actuele beeldende kunst een podium te verlenen, onafhankelijk van de populariteit bij een groot publiek. Een ander soort initiatief van kunstenaars kan ook zijn, dat zij in een bepaald weekend hun ateliers openstellen voor het publiek en een open atelierroute organiseren.

Eigen tentoonstellingsruimte aan huis
Er zijn ook kunstenaars die een eigen galerie hebben en daarbij ook beginnende collega's, die nog geen ruimte hebben, de gelegenheid geven hun kunstwerken voor een aantal weken te exposeren. Het kan dan zo zijn, dat bijvoorbeeld bij een pottenbakker ook schilderijen in de expositieruimte te zien en mogelijk te koop zijn. Door deze mogelijkheid is er vaak een wisselend aanbod van kunstwerken.
Galeries leggen zich veelal toe op één bepaalde kunstrichting, zoals bijvoorbeeld hedendaagse kunst, moderne kunst of arte povera.
Het kan daarbij gaan om: (bronzen) beelden, geblazen glas figuren, grafiek, houtsnijwerk, kunstenaarsboeken, schilderijen, olieverf op doek, aquarellen, tekeningen of pastels.

Tijdelijke expositieruimtes
Soms worden er wel leegstaande winkelpanden voor korte perioden verhuurd voor een tijdelijke expositie. Dit is natuurlijk een aantrekkelijker alternatief voor een winkelstraat dan leegstand.

Deze domeinnaam kopen of huren? geef hier uw bod